Onderhoud

Onderhoud van installaties
Wij blijven graag betrokken bij producten die we installeren. Goed onderhoud is belangrijk voor het optimaal functioneren, het behoud maar
ook voor uw energierekening. Door onze brede kennis van (gebouwgebonden) installaties, verzorgen wij het onderhoud op een efficiënte en
vakkundige manier.
 
Doordat wij steeds meer installaties voorzien van een gebouw beheer systeem, kunnen wij uw installaties optimaal volgen. Dat betekent dat we problemen of optimaliseringsmogelijkheden hebben gesignaleerd voordat u een storing heeft of de gevolgen daarvan ervaart.
 
 
Wat kunt u van ons verwachten:
- 24/7 service
- Onderhoudsplanningen
- (wettelijke) Keuringen
- Diverse rapportages
- Comfort- en energiebeheer
- Conditiemetingen volgens NEN 2767
- Meerjarenonderhoudsplanning van de installaties (MJOP)
 
 
Onderhoudscontract
Om de zekerheid van uw installatie te kunnen blijven garanderen, maken wij graag gebruik van onderhoudscontracten.
Met dit onderhoudscontract plannen wij een periodiek onderhoud bij u in. Onze vakkundige monteurs onderhouden uw installatie
en signaleren daar waar nodig optimaliseringspunten aan uw installatie. Ook zorgen wij ervoor dat uw installatie alle wettelijke
keuringen ondergaat. U ontvangt hiervan de benodigde rapportage. Mede door onze 24/7 service, wordt u compleet ontzorgd.
 
 
Prestatiecontract
Wij werken eveneens met prestatiecontracten. In een prestatiecontract stellen we samen met u meetpunten voor de prestatie
van uw installatie en ons onderhoud vast. Van de vastgelegde prestaties ontvangt u rapportages welke we samen evalueren.
Voorbeelden van meetpunten zijn is de onderhoudsstaat van de installaties, de snelheid van onze onderhoudsservice maar ook
kwaliteitseisen aan binnenklimaat. Omdat ieder gebouw anders is, en iedere opdrachtgever andere wensen heeft,
is een prestatiecontract maatwerk. We bespreken de mogelijkheden voor uw installaties graag met u.
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder ziet u een voorbeeld van onderhoud uitgevoerd door Schellens Technisch Beheer
 
 onderhoud onderhoud
 

Luchtbehandelingskast vóór en ná onderhoud

 
 
 
 
Copyright © 2012 Schellens B.V. - Alle rechten voorbehouden